Yleiset myyntiehdot

1. Katsaus nykyisiin toimintaehtoihin

1.1. Nykyistä verkkosivua www.gastrokone.fi hallinnoi yritys nimeltä Saliter Oy, joka sijaitsee osoitteessa Liitostie 6, 28220 Pori, ja jota kutsumme tästedes nimellä "Gastrokone.fi" tai "myyjä".

1.2. Tässä lueteltuja ehtoja tullaan soveltamaan kaikkiin verkkosivun kautta tehtyihin tilauksiin. Gastrokone.fi:n ehtojen hyväksyminen on ehdoton edellytys ostajan tilauksen hyväksymiselle.

1.3. Gastrokone.fi pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset pätevät tuleviin tilauksiin, jotka on tehty muutosten teon jälkeen.

2. Ostaja

2.1. Ostajalla on oltava voimassa oleva Y-tunnus

3. Tilauksen tekeminen, ostosopimus ja maksu

3.1. Verkkokaupan tuotekuvaukset kutsuvat ostajaa tekemään tilauksen, joka ei kuitenkaan ole vielä sitova ostotarjous.

3.2. Gastrokone.fi:n tuotteiden tämänhetkiset hinnat löytyvät verkkokaupasta www.gastrokone.fi. Tuotteiden ilmoitetut hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Toimituskulut ilmoitetaan ostajalle hänen pyynnöstään puhelimitse tai sähköpostilla ennen tilauksen tekemistä. Ostaja voi myös halutessaan käyttää "pyydä hinta kuljetukselle" toimintoa, joka löytyy verkkokaupan ostoslista-sivulta. Toimituskulut lisätään jokaisen tilauksen loppusummaan erikseen. Gastrokone.fi lähettää sähköpostitse tarjouksen toimituskuluineen ostajalle.

3.3. Gastrokone.fi pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja milloin tahansa, edellyttäen, että kyseiset muutokset tulevat voimaan uusiin tilauksiin, joita ei ole vielä maksettu.

3.4. Ostaja voi valita tuotteita verkkokaupan nykyisestä valikoimasta ja lisätä niitä ostoslistalleen käyttäen siihen tarkoitettua toimintoa. Tilausta tehdessä ostajan tulee antaa tilauksen käsittelyssä tarvittavat tiedot (tällaisia tietoja ovat mm: ostajan nimi, y-tunnus, toimitusosoite, yhteystiedot, jne). Tilauksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan ja oikein.

3.5. Ostaja vastaa tarjoukseen lähettämällä tilauksen joko verkkokaupan kautta tai puhelimitse/sähköpostilla. Näin hän on tehnyt auttomaattisesti sitovan sopimuksen ostaa kyseiseen tilaukseen sisältyvät tuotteet.

3.6. Ostaja saa Gastrokone.fi:ltä sähköpostitse tilauksen hyväksynnän ja laskun.

3.7. Kun Gastrokone.fi vastaanottaa maksun valmiista tilauksesta, ostajalle lähetetään vahvistus sähköpostitse (sähköpostiosoitteeseen, jonka ostaja on ilmoittanut tilauksen yhteydessä). Sen jälkeen kun vahvistus maksetuista tuotteista on lähetetty ostajalle, katsotaan ostosopimuksen Gastrokone.fi:n ja ostajan välillä päättyneen.

3.8. Ostajalla on oikeus perua tilauksensa edellyttäen, että tilauksen peruutus tapahtuu ennen kuin tuotteita on ehditty lähettämään ostajalle.

3.9. Kun kyseiset tuotteet on toimitettu, ostajalla ei ole enää oikeutta perua tilausta. Tilanteessa, jossa tilauksen peruutus on tehty tuotteiden toimituksen jälkeen, voidaan peruutus toteuttaa vain ostajan suostuessa korvaamaan myyjälle kaikki kulut, jotka kyseisestä peruutuksesta aiheutuu.

3.10. Tilanteessa, jossa Gastrokone.fi ei pysty toimittamaan tuotteita johtuen siitä, ettei Gastrokone.fi:n toimittajat täytä sopimusvelvoitteitaan, Gastrokone.fi:llä on oikeus peruuttaa sopimus ostajan kanssa. Tällaisessa tilanteessa on Gastrokone.fi:n velvollisuus palauttaa ostajalle tuotteista maksettu summa, jonka jälkeen ostajalla ei ole enää mitään vaatimuksia myyjälle.

3.11. Gastrokone.fi:n kokonaisvastuu sopimusrikkomuksesta ei ylitä ostettujen tuotteiden kokonaisarvoa.

4. Hinta

4.1. Nykyisellä verkkosivulla olevien tuotteiden hinnat on ilmoitettu euroissa.

4.2. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Toimituskulut ilmoitetaan ostajan erillisellä pyynnöllä ennen tilauksen tekoa (kts. kohta 3.2).

4.3. Kun maksu tilauksesta on vastaanotettu Gastrokone.fi:n tilille, katsotaan omistusoikeuden maksetuista tuotteista siirtyneen ostajalle.

5. Toimitusehdot

5.1. Tuotteet toimittaa kuljetusyritys, joka toimittaa tilatut tuotteet ovelle.

5.2. Gastrokone.fi tekee kaikkensa varmistaakseen toimituksen kohtuullisen ajan sisällä. Tuotteen / tuotteiden kuljetusaika sovitaan aina tapauskohtaisesti ja sovitaan alkavaksi kun tilauksen maksu on vastaanotettu. Gastrokone.fi ottaa yhteyttä ostajaan välittömästi tiedon saatuaan joko puhelimitse tai sähköpostilla, jos tilauksen toimituksessa on odotettavissa viivästyksiä.

5.3. Jos ostajan tilaama tuote on päässyt tilapäisesti loppumaan, Gastrokone.fi ilmoittaa asiasta ostajalle erikseen. Tämänkaltaisessa tilanteessa osapuolet voivat sopia jatkotoimenpiteistä:

 - Gastrokone.fi voi ehdottaa myöhäisempää toimituspäivää puuttuville tuotteille (toimituspäivän määrittämiseen vaikuttaa se milloin tuote on taas saatavilla);

 - Gastrokone.fi voi tarjota puuttuvien jo maksettujen tuotteiden tilalle samankaltaisia tuotteita;

 - tilanteessa, jossa kumpikaan edellä esitetty vaihtoehto ei sovi ostajalle tai Gastrokone.fi:n toimittajat eivät täytä sopimusvelvoitteitaan, joka johtaa pitkiin viivästyksiin tuotteiden toimittamisessa, Gastrokone.fi antaa täyden hyvityksen ostajalle tilatuista tuotteista ja toimituskuluista. Ostajalla ei ole muita saamisia.

5.4. Toimitukset tehdään osoitteeseen, jonka ostaja on tilauksen yhteydessä ilmoittanut.

5.5. Vastuu toimitetuista tuotteista siirtyy ostajalle hetkellä, jolloin tuotteet on toimitettu ostajan ilmoittamaan osoitteeseen. Tämä sopimuksen osa viittaa vastuuseen tuotteisiin tulleista vaurioista, jotka ilmaantuvat tuotteeseen virheellisen säilytyksen/varastoinnin johdosta.

5.6. Gastrokone.fi ei ole vastuussa epäonnistuneista toimituksista, jotka johtuvat ostajan ilmoittamasta vanhasta tai virheellisestä osoitetiedosta.

5.7. Jos toimitus joudutaan palauttamaan Gastrokone.fi:lle edellisessä kohdassa (5.6.) viitatun syyn takia, Gastrokone.fi:llä on oikeus purkaa ostosopimus välittömästi. Tilanteessa, jossa tuotteet palautuvat Gastrokone.fi:lle, ostajalle palautetaan tuotteista maksettu summa. On hyvä huomioida, että epäonnistuneissa lähetyksissä ostaja on velvollinen maksamaan:

 - toimituskulut (Gastrokone.fi:ltä ostajalle ja takaisin Gastrokone.fi:lle), jotka muodostuivat epäonnistuneesta toimituksesta;

 - muut vahingot, jotka ovat aiheutuneet epäonnistuneen toimituksen johdosta.

Gastrokone.fi voi lähettää tuotteet uudelleen uuteen osoitteeseen ostajan pyynnöstä jos ostaja suostuu maksamaan toimituskulut.

5.8. Gastrokone.fi ei toimita tuotteita PL-osoitteisiin.

5.9. Gastrokone.fi tekee parhaansa varmistaakseen sopivan ja turvallisen toimituksen tilatuille tuotteille; kuitenkaan se ei voi antaa täyttä takuuta tuotteiden kuljetuksen laadusta.

5.10. Ostaja voi tutkia vastaanottamansa tuotteet välittömästi toimituksen yhteydessä. Mahdolliset valitukset koskien tuotteissa tai toimituksessa ilmeneviä vikoja tulee ostajan ilmoittaa sähköpostitse Gastrokone.fi:lle 36 (kolmenkymmenenkuuden) tunnin sisällä toimituksen vastaanottamisesta.

5.11. Tilanteessa, jossa Gastrokone.fi on toimittanut tilauksesta poikkeavia tuotteita (virheellinen toimitus) tai ei ole toimittanut kaikkia tilattuja tuotteita (vajaa toimitus), on ostajan ilmoitettava asiasta välittömästi Gastrokone.fi:lle. Osapuolet voivat sopia, että Gastrokone.fi:

 - lähettää puuttuvat tuotteet (kun kyseessä on vajaa toimitus) ja maksaa toisen lähetyksen toimituskulut;

 - lähettää oikeat tuotteet ostajalle (kun kyseessä on virheellinen toimitus) ja ostaja lähettää virheellisesti lähetetyt tuotteet takaisin Gastrokone.fi:lle. Gastrokone.fi maksaa kaikki uudelleen lähetettävistä tuotteista koituvat toimituskulut. Gastrokone.fi:n kokonaisvastuu virheen korjauksesta ei tule ylittää ostettujen tuotteiden kokonaisarvoa.

6. Takuu

6.1. Myyjä myöntää tuotteelle tehtaan takuu (maksimissaan 12 kuukautta) ostopäivästä lukien.

6.2. Takuu käsittää varaosien toimituksen, eikä takuuseen kuulu työn osuutta.

6.3. Tarkemmat tiedot viasta tulee toimittaa myyjälle kirjallisena. Jos laitetta on väärinkäytetty tai korjattu ilman ammattilaista takuu ei ole enää voimassa. Viat, kuten laitteen väärinkäyttö, vääränlaiseen sähköliitäntään kytkeminen, normaalit kuluvien osien käyttöön liittyvät viat, jotka eivät johdu valmistusvirheestä (kuten kompressorin tiivisteiden vaihdot tai lampun rikkoutuminen) eivät kuulu takuun piiriin.

7. Immateriaalioikeudet

7.1. Ostaja ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki immateriaalioikeudet julkaistuista tiedoista, lausunnoista ja muusta viestinnästä koskien tuotteita ja/tai sivustoa ovat ja pysyvät Gastrokone.fi:n, sen toimittajien ja kolmannen osapuolen oikeuksien haltijoilla.

7.2. Immateriaalioikeudet ovat mm. patentit, tekijänoikeudet, tuotemerkit, piirustukset ja mallit ja/tai muut immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekninen ja/tai kaupallinen osaaminen, menetelmät ja käsitteet, vaikka nämä eivät patenttisuojaan kuulukaan.

7.3. Ostaja ei käytä ja/tai muuta mitään edellä mainituista immateriaalioikeuksista, mukaan lukien kopiointi muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön ilman Gastrokone.fi:n, sen toimittajien tai kolmannen osapuolen oikeuksien haltijoiden lupaa.

8. Ylivoimainen este (Force Majeure)

8.1. Gastrokone.fi ei ole vastuussa velvoitteidensa noudattamattomuudesta tai toimituksen myöhästymisestä/viivästyksen ilmoittamatta jättämisestä kun kyseessä on Gastrokone.fi:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva tilanne, ylivoimainen este. Ylivoimainen este voi johtua esimerkiksi: sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta.

9. Sovellettava laki

9.1. Tästä etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Kansainvälisen tavarakaupan sopimuksen (Wienin yleissopimus) soveltaminen on poissuljettu.

10. Osapuolten välinen viestintä

10.1. Osapuolet ovat sopineet, että yhteydenotot tapahtuvat kirjallisena elektronisten välineiden avulla. Ostajan sähköpostiosoitteeksi katsotaan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettu sähköpostiosoite.

10.2. Ostajan tulee käyttää kaikkeen viestintään Gastrokone.fi:n sähköpostiosoitetta, joka on: info@gastrokone.fi

Yhteystiedot

Gastrokone.fi
Saliter Oy
Liitostie 6
28220 PORI
Suomi - Finland

Tel.: 044-7665530

Email: info@gastrokone.fi

Y-tunnus: 2382189-9